قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی

 

  1. فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی دارای مجوز به شماره 92268  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
  2.  فصلنامه پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی در ارزیابی سال 1401 دانشگاه فرهنگیان، موفق به دریافت رتبه ( ب )  گردید.

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، مهر 1401 

ابر واژگان